Φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων και νοικοκυριά που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ.

Φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων και νοικοκυριά που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ.

Ένα νέο πακέτο φορολοελαφρύνσεων για νοικοκυριά, ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, για το έτος 2022 και έπειτα.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ελαφρύνσεις.

Επιχειρήσεις:

 • Μείωση του συντελεστής φορολογίας από το 24% στο 22% για τα εταιρικά κέρδη.
 • Κούρεμα έως και 75% στην επιστρεπτέα προκαταβολή ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πρίν την 1η Ιανουαρίου του 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 ισχύουν τα παρακάτω:

 • Επιχείρηση με πτώση άνω του 70% ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019, επιστρέφει το 25%.
 • Επιχείρηση με πτώση μεταξύ 30% και 70% ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019, επιστρέφει το 33,3%.
 • Για λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 ισχύουν  τα εξής:

 • Επιχείρηση με πτώση άνω του 30% και καταγραφή ζημιών προ φόρων, επιστρέφει το 25%.
 • Για λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 33,3%.
 • Επέκταση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και τα τουριστικά πακέτα έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε γυμναστήρια και σχολές χορού από 24% σε 13% για την περίοδο 1η Οκτωβρίου του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Επέκταση του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ»  έως το τέλος του 2021.
 • Επέκταση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» για τρεις (3) μήνες.
 • Επέκταση του προγράμματος στήριξης 100.000 θέσεων εργασίας κατά 50.000 θέσεις.
 • Πρώτο ένσημο. Όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία λαμβάνουν ενίσχυση 1.200€ για τους πρώτους έξη (6) μήνες απασχόλησης. Τα 600€ θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος επιπλέον του μισθού του και τα υπόλοιπα 600€ ο εργοδότης.
 • Κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό πρόσωπο ανώτερης μορφής ώστε να υπόκεινται στην φορολογία των νομικών προσώπων με ευνοϊκούς όρους. Για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή όπου συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού οφειλομένου φόρου για τρία έτη. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι ένα από τα 5 κριτήρια επιλεξημότητας για την πρόσβαση στα δάνεια των 12,7 δις ευρω του Ταμείου Ανάκαμψης με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Ιδιώτες-Ιδιοκτήτες ακινήτων:

 • Κατάργηση φόρου γονικών παροχών-δωρεών έως και 800.000€ για συγγενείς πρώτου βαθμού.
 • Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και για το έτος 2022.
 • Επιπλέον έκπτωση φόρου σε δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα προς συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 € από τον Ιανουάριο του 2022. Στις αποδείξεις που θα δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου περιλαμβάνονται αυτές που αφορούν εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή, οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υπηρεσίες για βοήθεια ατόμων στο σπίτι, γυμναστήρια, σχολές χορού, ταξί, νομικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 • Μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ από το 2022.
 • Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2021 της τάξεως του 20%.
 • Επέκταση χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε σπουδαστές του ΙΕΚ.
 • Επιδότηση τουλάχιστον για το 4ο τρίμηνο του 2021 στο σύνολο του πληθυσμού για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες με ποσό 30€ ανά κιλοβατώρα. Ισχύει και για επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης.
 • Μείωση τέλους συνδρομητικής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών από 1η Ιανουαρίου 2022.
 • Μείωση σε μόνιμη βάση από 1η Οκτωβρίου από 13% σε 6% του ΦΠΑ ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παράγωγη.

en_GBEnglish (UK)