ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους ο οποίος πλαισιώνεται από πλήθος νόμων και συνεχείς αλλαγές, το τμήμα μισθοδοσίας μας ενημερώνεται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

  • Απογραφή εργοδότη στο αρμόδιο υποκατάστημα ΕΦΚΑ.
  • Έκδοση μισθοδοσίας, εναρμονισμένη πλήρως με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
  • Πλήρης συμβουλευτική κάλυψη από τους συνεργάτες μας για την υποστήριξη εργατικών ασφαλιστικών θεμάτων.
  • Άμεση ενημέρωση τυχόν αλλαγών σχετικά με την ασφαλιστική – εργατική νομοθεσία.
  • Πρόβλεψη μισθοδοτικών δαπανών επιχείρησης για θέματα αποζημιώσεων, επιδομάτων, δώρων.
  • Ηλεκτρονική διεκπεραίωση εντύπων του πληροφοριακού συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”.
  • Υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ).
  • Υποβολή παρακρατούμενων φόρων μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ).
  • Άμεση εκκαθάριση μισθοδοσίας σε περιπτώσεις όπως οικειοθελής αποχώρηση, απόλυση ή λήξη σύμβασης.
en_GBEnglish (UK)