Αποζημιώσεις ενοικίων-Μειωμένα ενοίκια Απριλίου 2021.

Αποζημιώσεις ενοικίων-Μειωμένα ενοίκια Απριλίου 2021.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ


Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δει ακόμα στους λογαριασμούς τους, τα ποσά της αποζημίωσης μηνών Φεβρουαρίου- Μαρτίου ενώ έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης COVID-19.


Γι’ αυτό τον λόγο η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε διπλή καταβολή αποζημίωσης για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο εντός του τρίτου δεκαημέρου του Απριλίου.


Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης COVID. Σημαντική προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί δήλωση COVID μηνός Φεβρουαρίου, καθώς και να πληρούνται όλες οι ήδη απαιτούμενες προϋποθέσεις.


ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ


Σχετικά με τα ενοίκια του Απριλίου, θα συνεχίσουν να δικαιούνται μείωση όσες επιχειρήσεις –εργαζόμενοι ήταν ήδη δικαιούχοι και συνεχίζουν γι αυτόν τον μήνα να πληρούν τις προϋποθέσεις.


Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αν θα χρειαστεί να γίνει δήλωση COVID για τα ενοίκια του Απριλίου.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ:

  • Για ιδιοκτήτη ο οποίος έλαβε μίσθωμα μειωμένο κατά 40%, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το κράτος ίση με το 50% της απώλειας που έχει υποστεί (ήτοι 20% του συνολικού μισθώματος).
  • Για ιδιοκτήτη ο οποίος εκμισθώνει ακίνητο σε επιχείρηση που δικαιούται μείωση 100%, συνεπώς δεν έλαβε καθόλου ενοίκιο, δικαιούται αποζημίωση ίση με το 80% του μισθώματος για φυσικά πρόσωπα και 60% αν είναι νομικά πρόσωπα.
  • Οι αποζημιώσεις αυτές είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός τους με χρέη προς την Φορολογική Διοίκηση ή οποιονδήποτε άλλο φορέα του Δημοσίου.
  • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο ότι έχει γίνει πληρωμή ενώ δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, θα εμφανισθεί το ποσό στον λογαριασμό του φορολογούμενου ως αχρεωστήτως καταβληθέν.


Έχουν γίνει εισηγήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, στις οποίες ζητούνται μεταξύ άλλων να ανοίξει η πλατφόρμα για διορθώσεις μισθωτηρίων και για αρχικές/τροποποιητικές δηλώσεις COVID μηνών Μαρτίου 2020 έως Φεβρουαρίου 2021, ενώ εντός του μήνα θα τακτοποιηθούν και εκκρεμότητες αποζημιώσεων που αφορούν σε προηγούμενους μήνες.

en_GBEnglish (UK)