Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ για 42.600 θέσεις εργασίας.

Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ για 42.600 θέσεις εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την υλοποίηση 8 προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ, με συνολικό προϋπολογισμό 440 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα προγράμματα αφορούν σε 42.600 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και επιχορήγηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως και 100%.

ΣΚΟΠΟΣ


Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την τόνωση της απασχόλησης και την δημιουργία ισχυρών κίνητρων για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, έως ότου τεθούν σε εφαρμογή προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλων ταμείων που θα ανοίξουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Τα 8 προγράμματα αναλυτικά:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Αριθμός θέσεων: 9.200.
Διάρκεια: 12 μήνες.
Ηλικιακό εύρος: κανένα.
Ποσοστό επιδότησης: 80% του μηνιαίου μισθολογικού κ μη μισθολογικού κόστους έως και 830€ μηνιαίως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

Αριθμός θέσεων: 8.500.
Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 12 μήνες.
Ηλικιακό εύρος: 55-67.
Ποσοστό επιδότησης: 75% του μηνιαίου μισθολογικού κ μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαίως.
*Αφορά μακροχρόνια ανέργους και θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις Δήμων και περιφερειών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

Αριθμός θέσεων: 7.000.
Διάρκεια: 12 μήνες.
Ηλικιακό εύρος: 30 και άνω.
Ποσό επιδότησης: 473€ άνεργοι έως 49 ετών, 568€ άνεργοι 50+, 615€ μακροχρόνια άνεργοι, 710€ μακροχρόνια άνεργοι 50+ (μηνιαίως).
*Αφορά στις περιφέρειες Αν Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

Αριθμός θέσεων: 5.200.
Διάρκεια: 15 μήνες.
Ηλικιακό εύρος: έως 39.
Ποσοστό επιδότησης: 60% του μηνιαίου μισθολογικού κ μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαίως.
*Αφορά πτυχιούχους άνεργους και θέσεις σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5

Αριθμός θέσεων: 5.000.
Διάρκεια: 6 μήνες.
Ηλικιακό εύρος: έως 29.
Ποσό επιδότησης: καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25€ για 6 ώρες έως τα 550€ μηνιαία.
*Αφορά θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6

Αριθμός θέσεων: 3.500.
Διάρκεια: 10 μήνες.
Ηλικιακό εύρος: 22-29.
Ποσοστό επιδότησης: 75% του μηνιαίου μισθολογικού κ μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαίως.
*Αφορά πτυχιούχους ανέργους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7

Αριθμός θέσεων: 3.000.
Διάρκεια: 7 μήνες.
Ηλικιακό εύρος: 18-30.
Ποσοστό επιδότησης: 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
*Αφορά θέσεις στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8

Αριθμός θέσεων: 1.200.
Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 12 μήνες.
Ηλικιακό εύρος: κανένα.
Ποσοστό επιδότησης: 90% του μηνιαίου μισθολογικού κ μη μισθολογικού κόστους έως και 800€ μηνιαίως.
*Αφορά ανέργους από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Αναμένουμε σχετικό ΦΕΚ.

en_GBEnglish (UK)