«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 28 του ν. 4808/2021)»

«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 28 του ν. 4808/2021)»

Σε εφαρμογή έχει τεθεί από σήμερα στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε14, που αφορά από μεριάς εργοδότη την δήλωση των εργαζόμενων γονέων χρήσης της γονικής άδειας. Πρέπει να αναφερθεί ότι έχει ανοίξει και η πλατφόρμα στον ΟΑΕΔ καθώς αυτό το είδος αδείας είναι συνδυαστικό σε σχέση με την πληρωμή του εργαζομένου.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια της είναι τέσσερις (4) μήνες, η οποία μπορεί να χορηγηθεί συνεχόμενη η τμηματικά μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Σε περίπτωση υιοθεσίας η γονική άδεια ξεκινάει από την ημερομηνία ένταξης του παιδιού στην οικογένεια.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ


• Για την χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
• Αν υπάρχουν περισσότερα παιδία, το δικαίωμα των γονέων στη γονική άδεια και στο επίδομα είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.
• Αν και οι δύο εργαζόμενοι απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη αποφασίζουν ποιος από τος δύο θα κάνει χρήση της άδειας.
• Για τη χρήση της άδειας θα πρέπει να κατατεθεί στον εργοδότη αίτηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ


• Όσων αφορά την αποζημίωση των εργαζομένων, για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδεις, ο ΟΑΕΔ υποχρεούνται να καταβάλει μηνιαίος το πόσο που ισούται με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

• Η χορήγηση του γίνεται εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει το έντυπο Ε14 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έπειτα ο εργαζόμενος θα κάνει την υποβολή στον ΟΑΕΔ για να λάβει το επίδομα.

*Θα πρέπει να πούμε ότι σαφείς οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης του εντύπου δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
** Επίσης όσες αιτήσεις είχαν ήδη υποβληθεί στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, κατά την περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά ηλεκτρονικά.

en_GBEnglish (UK)