ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ.

ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ.

Σε ενεργοποίηση έχει τεθεί από την ΑΑΔΕ η ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει στους έγγαμους φορολογούμενους να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. 

Φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν τελέσει είτε θρησκευτικό είτε πολιτικό γάμο υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Εάν επιθυμούν να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για χωριστές φορολογικές δηλώσεις εως την 28/02/2022 στην  ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoiisi-horistis-dilosis),

Την επιλογή για χωριστή δήλωση μπορεί να κοινοποιήσει οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι επιλέξουν να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις:

  • Δεν μπλοκάρεται η φορολογική ενημερότητα στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.
  • Δεν μεταφέρονται από τον ένα σύζυγο στον άλλο δαπάνες που υπολείπονται για την κάλυψη του ποσού που χρειάζεται την κάλυψη του αφορολογήτου.
  • Δεν έχουν την δυνατότητα μεταφοράς εισοδήματος ο ένας σύζυγος στον άλλον για την κάλυψη τεκμηρίων.
  • Τα παιδιά που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους. Στην περίπτωση, όμως, που το ανήλικο τέκνο έχει εισόδημα, αυτό προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.
  • Δεν επηρεάζεται στις χωριστές δηλώσεις συζύγων η χορήγηση επιδομάτων. Αυτό σημαίνει ότι για τη χορήγηση επιδομάτων, όπως για παράδειγμα επίδομα ενοικίου, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως δηλώνεται από τους δύο συζύγους στις ξεχωριστές δηλώσεις.
  • Η κύρια κατοικία στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας στο έντυπο Ε1. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.
en_GBEnglish (UK)