ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα δούνε μειωμένα εκκαθαριστικά.

ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα δούνε μειωμένα εκκαθαριστικά.

Παρά το γεγονός ότι είμαστε σε διαδικασία ευθυγράμμισης των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές , το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται πως «κλείδωσε» στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ 2021.


Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν σήμερα!
Αυτό στην πράξη θα οδηγήσει σε μειώσεις των εκκαθαριστικών , δεδομένου ότι τα εισοδήματα το 2020 ήταν αρκετά μειωμένα λόγω της πανδημίας.


Έτσι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή, ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά ή ήταν κλειστοί με κρατική απόφαση αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένα ενοίκια, θα πληρώσουν μειωμένα ΕΝΦΙΑ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ 50%


• Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
• Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , ο ή σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ
• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ( και τον ή τη σύζυγο του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια ) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο ( τον ή τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑ 100%


Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


• Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
• Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Και φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως και τα τέλη Φεβρουαρίου 2022.

elΕλληνικά