ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην σύγχρονη εποχή οι επιχειρήσεις χρήζουν αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το προσωπικό μας μέσα από διαρκή επιμόρφωση, στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο φορολογικό τοπίο.

  • Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης.
  • Φορολογική έδρα.
  • Business plan.
  • Σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών.

elΕλληνικά