ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μαζί σας σε κάθε βήμα.

Στελεχωμένοι από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, η εταιρίας μας σας παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λογιστικές-φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Αναλαμβάνουμε

Εταιρίες

Ίδρυση, μεταβολή, συγχώνευση, εκκαθάριση – διακοπή εταιριών.​

Λογιστικά βιβλία

Τήρηση απλογραφικών – διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.​

Φορολογικές δηλώσεις

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών – φυσικών προσώπων.​

Ισολογισμοί

Κατάρτιση ισολογισμών – οικονομικών καταστάσεων.

Λογιστήρια

Οργάνωση – επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων.​

Αποτελέσματα

Μηνιαία έκδοση λογιστικών αποτελεσμάτων.​

Δημόσιες Υποχρεώσεις

Μηνιαία ενημέρωση υποχρεώσεων επιχείρησης προς δημόσιους φορείς.​

Φόροι

Πρόβλεψη φόρου.​

Ας συζητήσουμε τις ανάγκες σας online.


Κλειστε ραντεβου

elΕλληνικά