Οι 5 ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ που ανακοινώθηκαν.

Οι 5 ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ που ανακοινώθηκαν.

Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κι επιβεβαιώθηκε με Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών , αναμένονται ήδη από φέτος νέα μέτρα φοροελαφρύνσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.


Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν είναι :

  1. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ από 100% σε 55%, για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Η μείωση ισχύει από φέτος.
  2. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες , από 100% σε 80% από το 2022. Ειδικά για το 2021 μειώνεται στο 70%.
  3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 24% σε 22%. Ισχύει για εισοδήματα φορολογικού έτους 2021.
  4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ μισθωτών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.
  5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


1)Ατομική επιχείρηση με κέρδη 12.000€


Ισχύον καθεστώς :
ΦΟΡΟΣ : 1340€.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ : 1340€.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ : 2680€.

ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ:
ΦΟΡΟΣ : 1340€.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ: 737€.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ : 2077€.

2)Νομικό πρόσωπο με κέρδη 25.000€.


Ισχύον καθεστώς :
ΦΟΡΟΣ : 6.000€.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ : 6.000€.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ : 12.000€.

ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΦΟΡΟΣ : 5.500€ (22%).
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ: 4.400€ (80%).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ : 9.900€.

elΕλληνικά