Πίνακας παρατάσεων (μισθωτηρίων,δηλώσεων,MyData,μητρώο πραγματικών δικαιούχων).

Πίνακας παρατάσεων (μισθωτηρίων,δηλώσεων,MyData,μητρώο πραγματικών δικαιούχων).

Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων  εξαιτίας  της πανδημίας και ύστερα από τα εύλογα αιτήματα των λογιστών – φοροτεχνικών , το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε αποφάσεις για την παράταση σειράς φορολογικών υποχρεώσεων.

Παρατίθεται πίνακας με τις υποχρεώσεις και την καταληκτική ημερομηνία παράτασής τους.

29/01/2021  -Διορθώσεις δηλώσεων Covid περιόδου Μαρτίου – Αυγούστου (για όσους έχουν λάβει ειδοποίηση).
-Υποβολή αρχικών /τροποιητικών μισθωτηρίων που ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.
26/02/2021-Δηλώσεις θανόντων από νόμιμους κληρονόμους για εισοδήματα του 2019.
-Δηλώσεις εισοδήματος Κατ. Εξωτερικού με έτος μεταφοράς το 2019.
-Τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων (εισπραχθέντων εντός του 2019).
-Τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων.
-Τροποποιητικές δηλώσεις λόγω εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού αρχείου από την Α.Α.Δ.Ε.
01/02/2021-Καταχώρηση στοιχείων Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.
01/04/2021-Υποχρεωτική διαβίβαση ηλεκτρονικών βιβλίων στην πλατφόρμα My Data.
elΕλληνικά