Πίνακας παρατάσεων (μισθωτηρίων, δηλώσεων, MyData, μητρώο πραγματικών δικαιούχων).

Πίνακας παρατάσεων (μισθωτηρίων, δηλώσεων, MyData, μητρώο πραγματικών δικαιούχων).

Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων  εξαιτίας  της πανδημίας και ύστερα από τα εύλογα αιτήματα των λογιστών – φοροτεχνικών , το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε αποφάσεις για την παράταση σειράς φορολογικών υποχρεώσεων.

Παρατίθεται πίνακας με τις υποχρεώσεις και την καταληκτική ημερομηνία παράτασής τους.

29/01/2021  -Διορθώσεις δηλώσεων Covid περιόδου Μαρτίου – Αυγούστου (για όσους έχουν λάβει ειδοποίηση).
-Υποβολή αρχικών /τροποιητικών μισθωτηρίων που ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.
26/02/2021-Δηλώσεις θανόντων από νόμιμους κληρονόμους για εισοδήματα του 2019.
-Δηλώσεις εισοδήματος Κατ. Εξωτερικού με έτος μεταφοράς το 2019.
-Τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων (εισπραχθέντων εντός του 2019).
-Τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων.
-Τροποποιητικές δηλώσεις λόγω εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού αρχείου από την Α.Α.Δ.Ε.
01/02/2021-Καταχώρηση στοιχείων Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.
01/04/2021-Υποχρεωτική διαβίβαση ηλεκτρονικών βιβλίων στην πλατφόρμα My Data.
elΕλληνικά