Νέα ρύθμιση 72 δόσεων στον “ΕΦΚΑ”.

Νέα ρύθμιση 72 δόσεων στον “ΕΦΚΑ”.

Σε λειτουργία τέθηκε από την Πέμπτη 02/12/2021 η εφαρμογή για την ένταξη στην ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη που αφορούν τον Ε.Φ.Κ.Α. Οι οφειλές δύναται να ρυθμίζονται σε 36 άτοκες δόσεις η σε 72 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5% ετησίως.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Η  ρύθμιση αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Φ.Κ.Α.  ο αριθμός αυτών ανέρχεται περίπου στους 770.000 οφειλέτες με το σύνολο των οφειλών να αγγίζει το ύψος του 1,5 δις ευρώ.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ:

Στην ρύθμιση υπάγονται οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω COVID-19 την χρονική περίοδο από Φεβρουάριο 2020 έως Ιούνιο 2021 και πιο συγκεκριμένα που έχουν καταστεί απαιτητές από 1η Μαρτίου 2020 έως 31η  Ιουλίου 2021 και να να έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ:

Στην συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπάγονται οι οφειλές του Ιανουάριου 2020 (απαιτητές τον Φεβρουάριο 2020) όπως επίσης και της χρονικής περιόδου Ιουλίου -Σεπτεμβρίου 2021. Οι προαναφερθείσες οφειλές δύναται να ενταχθούν στην ρύθμιση των 12 δόσεων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο. ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-Ε.Φ.Κ.Α, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50€.

*Οι οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από την Ηλεκτρονική πιστοποίηση του Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο υποκατάστημα Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

  • Εφόσον εξυπηρετείται  η ρύθμιση ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα έκδοσης δίμηνης ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Ο ασφαλισμένος έχει την επιλογή ,σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης , της εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου της ρύθμισης χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.
  • Απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη καταβολής 2 δόσεων.
  • Εφόσον απολεσθεί η ρύθμιση γίνεται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο της οφειλής συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων τόκων και προσαυξήσεων.
en_GBEnglish (UK)