Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Με Δ.Τ σήμερα 05/04/2021 το υπουργείο οικονομικών ανακοίνωσε την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις των κλάδων στους οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τον μήνα Απρίλιο.

Αναλυτικά:

Eπιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, είναι δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου. (Επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ.)

Τα ποσά της αποζημίωσης υπολογίζονται ως εξής:

  • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.
  • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.
  • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  1. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.
  2. Είναι μη επιστρεπτέα.
  3. Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά.
  4. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η καταβολή αναμένεται εντός του μήνα Μάϊου και αφού ολοκληρωθεί η καταβολή της Επιστρεπτέας προκαταβολής 7.

Στο ανωτέρω μέτρο εντάσσονται επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του λιανεμπορίου, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού ,μεταφορές, καταστήματα ΟΠΑΠ, γυμναστήρια, παιδότοποι και όσοι άλλοι κλάδοι παραμένουν κλειστεί με κρατική εντολή τον μήνα Απρίλιο. Ο κλάδος της εστίαστης δεν εντάσσεται στο ανωτέρω μέτρο λόγω της ένταξης του στο νέο πρόγραμμα επιδότησης  (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες.

*Αναμένεται η έκδοση της απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αίτησης.

elΕλληνικά