Επέκταση μέτρων ενίσχυσης για τον μήνα Δεκέμβριο.

Επέκταση μέτρων ενίσχυσης για τον μήνα Δεκέμβριο.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


• Πληττόμενες επιχειρήσεις με βάση τον ΚΑΔ καθώς και όσες έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με κρατική απόφαση , έχουν την δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή τους εργαζομένους τους (μέρος ή το σύνολο) έως το τέλος Δεκεμβρίου.
• Έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν το προσωπικό τους για ισόχρονο χρονικό διάστημα με αυτό των αναστολών.
• Οι αναστολές Δεκεμβρίου θα δηλωθούν από 8/12 και μετά και το ποσό αποζημίωσης θα υπολογιστεί στα 534€. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τους εργαζομένους που θα θέσετε ή θα παρατείνετε την αναστολή τους.
ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 40%
• Παρατείνεται η μείωση ενοικίου κατά 40% για πληττόμενες επιχειρήσεις αλλά και όσες έκλεισαν με κρατική εντολή!
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται αίτηση από τους ενοικιαστές- επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να κάνουν την αίτηση covid για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο ΧΩΡΙΣ την προσκόμιση δικαιολογητικών. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να κάνουν αποδοχή της αίτησης των ιδιοκτητών.
• Μειωμένο ενοίκιο δικαιούνται και οι υπάλληλοι των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή. (για την κύρια κατοικία τους)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ


• Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής εντός του μηνός, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Δεκέμβριο, και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

• Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ


• Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας. Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του ωραρίου τους, για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


• Παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2021 κατά δύο μήνες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

elΕλληνικά