Τι θα ισχύσει τελικά με ενοίκια Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου;

Τι θα ισχύσει τελικά με ενοίκια Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου;

Το μέτρο  μείωσης ενοικίων για πληττόμενες και κλειστές επιχειρήσεις ήταν ένα από τα μέτρα που έδωσαν ανακούφιση στις επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας.

Ειδικά η ανακοίνωση αναστολής καταβολής ενοικίων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο , αποτέλεσε  μεγάλη ανάσα στους ιδιοκτήτες κλειστών επιχειρήσεων με κρατική απόφαση.

Παρ’όλα αυτά υπήρξε τεράστια καθυστέρηση στην ψήφιση του μέτρου δημιουργώντας προστριβές ανάμεσα σε εκμισθωτές και μισθωτές.

Κι ενώ το ΦΕΚ που αφορά στην  μείωση – αναστολή καταβολής ενοικίου δημοσιεύθηκε, αναμένουμε ακόμα την απόφαση με την οποία θα διευκρινίζεται ποιες από τις κλειστές επιχειρήσεις θα έχουν πλήρη αναστολή καταβολής ενοικίου και για ποιον μήνα, αλλά και τι ενοίκιο θα πληρώσουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις.

«Ειδικά για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονοµικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού µισθώµατος, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων και του ποσοστού µείωσης της παρ. 8, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούµενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά µήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος

Σημαντική θα είναι και η αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων , που δεν θα λάβουν καθόλου ενοίκιο( ο μισθωτής εμπίπτει στο μέτρο μη καταβολής ενοικίου), αφού θα τους καταβληθεί  ως αποζημίωση από το κράτος το 80% του μισθώματος, το οποίο μάλιστα θα είναι αφορολόγητο!

elΕλληνικά